Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali. Prop. 2016/17:128
Utrikesdepartementet

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali. Prop. 2016/17:128

7600

76 kr (exkl. moms)

I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka till förfogande för deltagande i Förenta nationernas (FN) stabiliseringsinsats i Mail (MNUSMA) till den 30 juni 2018.