Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali. Prop. 2014/15:68.
Utrikesdepartementet

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali. Prop. 2014/15:68.

7600

76 kr

Här föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka till förfogande för deltagande i Förenta nationernas (FN:s) stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA) till utgången av junimånad 2016, Tillsammans med en nationell stödenhet utgör det svenska styrkebidraget en del av MINUSMA:s underrättelseenhet. Avsikten är att även fortsättningsvis placera stabsofficerare vid relevanta staber. Regeringen bedömer att det svenska bidraget till insatsen under normala omständigheter kommer att uppgå till ungefär 320 personer på plats. Om behov uppstår ska styrkan tillfälligt kunna förstärkas till högst 470 personer.Regeringen redogör för situationen i Mali och för det internationella samfundets och Sveriges engagemang i landet. Regeringen redogör även för insatsens folkrättsliga mandat, beskriver det avsedda svenska deltagandet och redovisar sina överväganden för detta.
Produktdetaljer: