Svenskt bistånd
Utrikesdepartementet

Svenskt bistånd

12000

120 kr

Information om enskilda biståndsprojekt, men också om övergripande frågor när det gäller katastrofbistånd, befolkning, kvinnans roll, barnens situation, miljövård m.m. Redogörelsen omfattar både multilateralt bistånd via FN och andra organisationer och bilateralt bistånd.

Produktdetaljer: