.
Svenska väljare

Svenska väljare

Henrik Oscarsson, Sören Holmberg
71100

711 kr (exkl. moms)

Svenska väljare

Svenska väljare

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Svenska väljare är en oundgänglig introducerande referensbok för alla som är intresserade av den största kollektiva händelsen i samhället – de allmänna valen. Val och väljarbeteende i Sverige är i många avseenden avvikande från vad vi ser i andra demokratier.
  • - Valdeltagandet är bland det högsta i världen.
  • - Klassröstningen har visserligen minskat men är fortfarande starkare än i någon annan västlig demokrati.
  • - Åsiktsröstningen är mer vänsterhögerpräglad och endimensionell än i något jämförbart land.
  • - Väljarnas engagemang i valrörelserna är mer beroende av mediebevakning och mindre på partikontakter eller samtal väljare emellan.Analyserna i boken Svenska väljare bygger på intervjuer med närmare 80 000 personer genomförda under sex decennier.Serien av svenska Valundersökningar 1956–2014 är Europas längsta.Det rika materialet bidrar till insikter om den politiska utvecklingen och ger ett historiskt perspektiv på det dramatiska riksdagsvalet 2014:Alliansregeringen förlorade och tappade väljare både till Sverigedemokraterna och över blockgränsen till de rödgröna. Det blev ett regeringsskifte trots högerläge i opinionen och trots att Alliansen behöll förtroendet för den ekonomiska politiken. Moderaternas stora väljartapp till Sverigedemokraterna på flyktingfrågan blev avgörande.
    HENRIK OSCARSSON är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet där han leder det svenska Valforskningsprogrammet och är föreståndare för SOM-institutet. hans forskning är inriktad på val, demokrati, opinionsbildning och väljarbeteende.
    SÖREN HOLMBERG är professor emeritus vid Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg. Tidigare ledare för Valforskningsprogrammet och en av grundarna av SOM-institutet och QoG-institutet. Forskningsinriktning på representativ demokrati, väljarbeteende, energiopinion och samhälleliga styrsystem..