Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10
Statens folkhälsoinstitut

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10

9700

97 kr

Enkätundersökningen Skolbarns hälsovanor genomförs vart fjärde år bland Sveriges 11-, 13- och 15-åringar. Det är en internationell studie där den senaste datainsamlingen skedde under 2009/10 i ett fyrtiotal länder eller regioner.Denna rapport presenterar en del av resultaten. Jämförelser görs med föregående års resultat med uppdelning på kön och ålder.
Produktdetaljer: