Svensk social trygghet i en internationell värld
Socialdepartementet

Svensk social trygghet i en internationell värld

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska göra en översyn av försäkringsvillkoren i de svenska sociala trygghetssystemen och deras tillämpning utifrån de nya förutsättningar som globaliseringen ger i en unionsrättslig och internationell kontext. Syftet är att ta fram ett tydligt, hållbart och lättillgängligt regelverk avseende försäkringstillhörighet.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 16
  • Utgiven: 2014
  • Serie: Dir. 2014:109
  • ISBN/Best.nr: 68714-109
  • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Sociala frågor