Svensk social trygghet i en globaliserad värld. SOU 2017:5. (Del 1 och 2)
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt

Svensk social trygghet i en globaliserad värld. SOU 2017:5. (Del 1 och 2)

Betänkande från Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet

58000

580 kr (exkl. moms)

Svensk social trygghet i en globaliserad värld. SOU 2017:5. (Del 1 och 2)

Svensk social trygghet i en globaliserad värld. SOU 2017:5. (Del 1 och 2)

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 922
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824556-9
 • Ämnen: Offentlig rätt, Socialrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Globaliseringen har gett nya förutsättningar för våra gemensamma trygghetssystem. Socialförsäkringarna är nationella men måste fungera i en värld där både människor och företag i allt högre utsträckning rör sig mellan länder.

Syftet har varit att ta fram förslag för ett tydligt, hållbart och lättillgängligt regelverk när en person är försäkrad i Sverige. Detta för att skapa goda förutsättningar för människors rörlighet och samtidigt underlätta administrationen av socialförsäkringarna.

Utredningen föreslår:
 • Att enskilda individer ska kunna få prövat om han eller hon är försäkrad enligt socialförsäkringsbalken och att personen därmed har rätt till de svenska socialförsäkringssystemen, samt få ett intyg som visar detta.
 • Att den tid som en person arbetar som utsänd utomlands ska kunna räknas som arbete i Sverige. Om det finns skäl kan tiden förlängas från dagens ett år till som högst tre år. Genom förslaget förbättras möjligheterna för svenska företag att konkurrera på en internationell marknad.
 • De kriterier som i dag ligger till grund för bedömningen av bosättning i gränsöverskridande situationer kompletteras och vidareutvecklas.
 • Den som saknar rätt att vistas i landet ska inte kunna beviljas äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg för pensionärer.
 • Utöver detta föreslås en rad åtgärder för inträde och utträde ur A-kassor i Sverige som tydliggör vad som gäller vid gränsöverskridande situationer.

Särskild utredare: Per Åkesson

Köp utredningen och ta del av kompletta analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!