Svensk Skattetidning - stående order på inbunden årsbok
Norstedts Juridik

Svensk Skattetidning - stående order på inbunden årsbok

276900

2,769 kr (exkl. moms)

Svensk Skattetidning har särskild fokus på det som händer inom näringslivet och på den finansiella marknaden. Den anses av många som oumbärlig om man vill ha en heltäckande analys och bevakning av skatteområdet. Kvalificerade författare belyser alla de aktuella skattefrågorna, inte minst internationella, i ingående artiklar. Ändringar i lagstiftningen och de viktigaste rättsfallen från Regeringsrätten och Skatterättsnämnden följs upp och kommenteras fortlöpande. Företagsskatteområdet och mervärdesskatteområdet inom EU bevakas regelbundet, liksom ny litteratur inom skatte- och bolagsområdet. Sist men inte minst har tidningen en livlig avdelning för debatt och kommentarer. -- Svensk Skattetidning har funnits i över 75 år och kommer ut med tio nummer per år. Svensk Skattetidning samarbetar med Centrum för Skatterätt genom att arrangera en årlig konferens kring ett högaktuellt ämne, vilket följs upp av ett temanummer.


Huvudredaktörer är docenten Jan Bjuvberg och juris licentiaten Jari Burmeister. David Wahren är biträdande redaktör.Redaktionskommittén består av docenten Krister Andersson, skattekonsulten Thomas Andersson, professorn Cécile Brokelind, skattejuristen Cecilia Gunne, skattejuristen Anders Köhlmark, justitierådet Kristina Ståhl, skattejuristen Ulf Nilsson, advokaten Martin Nilsson, skatterättslige experten Merja Lohela och departementsrådet Ingela Willfors.

En stående order innebär att Norstedts Juridik bevakar utgivningen och levererar nästa utgåva så snart den kommit från trycket. Ingen förskottsbetalning (jfr prenumeration). Fakturering sker i stället i samband med varje leverans. Ordern gäller tills den sägs upp skriftligen (kan göras även per fax eller e-post).
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 1
  • Utgiven: 2009
  • ISBN: R70001
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv