Svensk Skattetidning - prenumeration på tidskrift
Norstedts Juridik

Svensk Skattetidning - prenumeration på tidskrift

324900

3,249 kr (exkl. moms)

Svensk Skattetidning har särskild fokus på det som händer inom näringslivet och på den finansiella marknaden. Den anses av många som oumbärlig om man vill ha en heltäckande analys och bevakning av skatteområdet. Kvalificerade författare belyser alla de aktuella skattefrågorna, inte minst internationella, i ingående artiklar. Ändringar i lagstiftningen och de viktigaste rättsfallen från Regeringsrätten och Skatterättsnämnden följs upp och kommenteras fortlöpande. EG-aktuellt på företagsskatteområdet och mervärdesskatteområdet bevakas regelbundet, liksom ny litteratur inom skatte- och bolagsområdet. Sist men inte minst har tidningen en livlig avdelning för debatt och kommentarer. -- Svensk Skattetidning har funnits i över 75 år och kommer ut med tio nummer per år. Svensk Skattetidning samarbetar med Centrum för Skatterätt genom att arrangera en årlig konferens kring ett högaktuellt ämne, vilket följs upp av ett temanummer.


Huvudredaktörer är docenten Jan Bjuvberg och juris licentiaten Jari Burmeister. Maria Ekström är biträdande redaktör.Redaktionskommittén består av docenten Krister Andersson, rådmannen David Wahren, skatterådgivaren och juris doktorn Jesper Öberg, professorn Cécile Brokelind, skattejuristen Cecilia Gunne, skatterådgivaren Jan Källqvist, justitierådet Christer Silfverberg, advokaten Martin Nilsson, skatterättslige experten Merja Lohela och departementsrådet Ingela Willfors.

Alternativa erbjudanden:
Prenumeration på tidskrift + inbunden årgång
Stående order på enbart årsboken.
Dessutom säljes lösa nummer och äldre inbundna årgångar i mån av tillgång (kontakta Kundservice).

Läs mer om Svensk Skattetidning.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 1
  • Utgiven: 2009
  • ISBN: C70020
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv