Svensk Skattetidning
Norstedts Juridik

Svensk Skattetidning

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr

Svensk Skattetidning har funnits i över 75 år och kommer ut med tio nummer per år. Svensk Skattetidning samarbetar med Centrum för Skatterätt genom att arrangera en årlig konferens kring ett högaktuellt ämne, vilket följs upp av ett temanummer.

Huvudredaktörer är docenten Jan Bjuvberg och juris licentiaten Jari Burmeister. David Wahren är biträdande redaktör.Redaktionskommittén består av docenten Krister Andersson, skattekonsulten Thomas Andersson, professorn Cécile Brokelind, skattejuristen Cecilia Gunne, skattejuristen Anders Köhlmark, justitierådet Kristina Ståhl, skattejuristen Ulf Nilsson, advokaten Martin Nilsson, skatterättslige experten Merja Lohela och departementsrådet Ingela Willfors.

Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Digital upplaga: