.
Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen

Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen

Kjell Engelbrekt, Arita Holmberg, Jan Ångström
55000

550 kr (exkl. moms)

Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen

Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Vad betyder det svenska medlemskapet i den Europeiska Unionen för svensk säkerhets- och försvarspolitik? I vad består och vem bedriver svensk säkerhetspolitik idag? Vilka former tar sig svensk säkerhetspolitik? Vilka beröringspunkter finns med andra politikområden? Vad betyder det nordiska samarbetet? Frågorna ställs i den reviderade andra upplagan av "Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen" och analyseras utifrån en rad olika perspektiv; från teoretiska till praktiska, från militära till civila och från beslut till implementering.I den andra upplagan har innehållet reviderats med hänsyn till både forskningen och den politiska utvecklingen. Hänsyn har tagits tillsynpunkter från studenter. Den nya upplagan har fått ett antal nya kapitel. Ett berör den senaste politiska utvecklingen i Europa på ett bredare plan och analyserar konsekvenser för Sverige, ett annat behandlar det Nordiska samarbetetoch dess framväxt. Vidare analyserar ett nytt kapitel utvecklingen inomunderrättelseområdet – något som har debatterats flitigt under de senasteåren. Ett sista nyskrivet kapitel belyser kopplingarna mellan utveckling ochsäkerhet, samt ett av de svenska fokusområdena inom säkerhetspolitiken:FN:s resolution 1325.I "Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen" kartlägger och granskar erfarna akademiker och praktiker samtida svensk säkerhetspolitik i ett internationellt och europeiskt perspektiv. Kartläggningen förankras i den verklighet som beslutsfattare och säkerhetspolitiska praktiker möter."Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen" vänder sig främst till studenter, men även till praktiker inom försvars- och utrikesförvaltningen och till andra intresserade.