Svensk och europeisk marknadsrätt I
Norstedts Juridik

Svensk och europeisk marknadsrätt I

37100
Tryckt upplaga
Digital upplaga

371 kr

Författare:
Ulf Bernitz
Svensk och europeisk marknadsrätt 1 är en grundläggande bok om konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar. Boken ger en samlad framställning av ämnesområdet med betoning på principerna och de materiella huvudreglerna. I första hand läggs fokus på den svenska konkurrensrätten. Denna behandlas dock fortlöpande mot bakgrund av läget inom EU.Svensk och europeisk marknadsrätt 1 tar främst upp
 • - konkurrenslagstiftningens uppbyggnad,
 • - förbudet mot konkurrensbegränsande avtal och samordnade förfaranden,
 • - möjligheterna till undantag,
 • - missbruk av dominerande ställning,
 • - koncentrationskontrollen, samt
 • - förfarande och sanktioner etc.Här belyses bakgrundsvis
 • - EU:s inre marknadsrätt,
 • - skyddet för näringsfriheten,
 • - tillåtligheten av monopol och statsstöd,
 • - offentlig upphandling,
 • - angränsande avtals- och skadeståndsrättsliga frågor, m.m.Denna fjärde upplaga är helt aktualiserad med hänsyn till den snabba rättsutvecklingen, inte minst i rättspraxis.Svensk och europeisk marknadsrätt 1 är avsedd både som lärobok och som ett arbete till ledning vid praktisk tillämpning.
 • Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 252
  • Utgiven: 2015
  • ISBN: 978-913920688-0

  Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

  Författare:
  Ulf Bernitz
  Svensk och europeisk marknadsrätt 1 är en grundläggande bok om konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar. Boken ger en samlad framställning av ämnesområdet med betoning på principerna och de materiella huvudreglerna. I första hand läggs fokus på den svenska konkurrensrätten. Denna behandlas dock fortlöpande mot bakgrund av läget inom EU.Svensk och europeisk marknadsrätt 1 tar främst upp
 • - konkurrenslagstiftningens uppbyggnad,
 • - förbudet mot konkurrensbegränsande avtal och samordnade förfaranden,
 • - möjligheterna till undantag,
 • - missbruk av dominerande ställning,
 • - koncentrationskontrollen, samt
 • - förfarande och sanktioner etc.Här belyses bakgrundsvis
 • - EU:s inre marknadsrätt,
 • - skyddet för näringsfriheten,
 • - tillåtligheten av monopol och statsstöd,
 • - offentlig upphandling,
 • - angränsande avtals- och skadeståndsrättsliga frågor, m.m.Denna fjärde upplaga är helt aktualiserad med hänsyn till den snabba rättsutvecklingen, inte minst i rättspraxis.Svensk och europeisk marknadsrätt 1 är avsedd både som lärobok och som ett arbete till ledning vid praktisk tillämpning.
 • Målgrupp
  Studerande
  Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Konkurrens- och marknadsrätt
  • Publicerad: 2015-03-18
  • Version: 4
  • ISBN: 978-913920688-0