.
Svensk och europeisk marknadsrätt 1
  • Immaterial- och marknadsrätt
  • Konkurrens- och marknadsrätt

Svensk och europeisk marknadsrätt 1

Ulf Bernitz, Lars Henriksson

Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar

0
Svensk och europeisk marknadsrätt 1
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Svensk och europeisk marknadsrätt 1 är en grundläggande bok om konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar. Verket ger en samlad framställning av ämnesområdet med betoning på principerna och de materiella huvudreglerna. I första hand läggs fokus på den svenska konkurrensrätten. Den behandlas dock fortlöpande mot bakgrund av läget inom EU.

Svensk och europeisk marknadsrätt 1 tar främst upp konkurrenslagstiftningens uppbyggnad, förbudet mot konkurrensbegränsande avtal och samordnade förfaranden, möjligheterna till undantag, missbruk av dominerande ställning, koncentrationskontrollen samt förfarande och sanktioner etc. Här belyses bakgrundsvis EU:s inre marknadsrätt, skyddet för näringsfriheten, tillåtligheten av monopol och statsstöd, offentlig upphandling, angränsande avtals- och skadeståndsrättsliga frågor m.m.

Denna sjätte upplaga är helt aktualiserad med hänsyn till den snabba rättsutvecklingen. Nya regler om horisontella och vertikala avtala samt Konkurrensverkets nya befogenheter behandlas i boken.

Verket är avsett både som lärobok och som ett arbete till ledning vid praktisk tillämpning.