.
Svensk och europeisk marknadsrätt 1
 • Immaterial- och marknadsrätt
 • Konkurrens- och marknadsrätt

Svensk och europeisk marknadsrätt 1

Ulf Bernitz, Lars Henriksson

Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar

43600

436 kr (exkl. moms)

Svensk och europeisk marknadsrätt 1

Svensk och europeisk marknadsrätt 1

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 6
 • Omfång: 253
 • Utgiven: 2023
 • ISBN: 9789139026204
 • Ämnen: Immaterial- och marknadsrätt
 • Taggar: Konkurrens- och marknadsrätt
 • Författare: Ulf Bernitz, Lars Henriksson

Om boken

Svensk och europeisk marknadsrätt 1 är en grundläggande bok om konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar. Boken ger en samlad framställning av ämnesområdet med betoning på principerna och de materiella huvudreglerna. I första hand läggs fokus på den svenska konkurrensrätten. Den behandlas dock fortlöpande mot bakgrund av läget inom EU.

Svensk och europeisk marknadsrätt 1 tar främst upp konkurrenslagstiftningens uppbyggnad, förbudet mot konkurrensbegränsande avtal och samordnade förfaranden, möjligheterna till undantag, missbruk av dominerande ställning, koncentrationskontrollen samt förfarande och sanktioner etc. Här belyses bakgrundsvis EU:s inre marknadsrätt, skyddet för näringsfriheten, tillåtligheten av monopol och statsstöd, offentlig upphandling, angränsande avtals- och skadeståndsrättsliga frågor m.m.

Denna sjätte upplaga är helt aktualiserad med hänsyn till den snabba rättsutvecklingen. Nya regler om horisontella och vertikala avtala samt Konkurrensverkets nya befogenheter behandlas i boken.

Boken är avsedd både som lärobok och som ett arbete till ledning vid praktisk tillämpning.