.
Svensk och europeisk marknadsrätt I
 • Immaterial- och marknadsrätt
 • Konkurrens- och marknadsrätt

Svensk och europeisk marknadsrätt I

Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar

41800

418 kr (exkl. moms)

Svensk och europeisk marknadsrätt I

Svensk och europeisk marknadsrätt I

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 5
 • Omfång: 250
 • Utgiven: 2019
 • ISBN: 9789139208143
 • Ämnen: Immaterial- och marknadsrätt
 • Taggar: Konkurrens- och marknadsrätt
 • Författare: Ulf Bernitz

Om boken

Svensk och europeisk marknadsrätt 1 behandlar den svenska och europeiska konkurrensrätten, sedd mot bakgrund av marknadsekonomins rättsliga grundvalar, såsom skyddet för näringsfriheten och den fria rörligheten inom EU. Verket täcker både det europeiska och det svenska regelsystemet om förbjudna former av konkurrensbegränsning. Utvecklingen går fortsatt mot att den svenska konkurrensrätten blir allt närmare knuten till den europeiska. Boken lägger dock i första hand tyngd på den svenska tillämpningen. Bokens syfte är att inom ramen för ett begränsat format ge en samlad framställning av ämnet med tyngdpunkt på principerna och de materiella huvudreglerna. Den gör inte anspråk på att redovisa alla enskildheter i den mycket omfattande och detaljrika regelmassan men har försetts med rikliga hänvisningar. Boken är avsedd både som lärobok och som grundläggande framställning till ledning för praktisk verksamhet inom ämnesområdet. Denna femte upplaga har arbetats om väsentligt och framställningen har gjorts mer probleminriktad. Den har också reviderats med hänsyn till konkurrensrättens fortsatta utveckling, främst i rättspraxis. Boken har en fortsättning, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, som behandlar marknadsföringsrätten.