Svensk och europeisk marknadsrätt 2
Norstedts Juridik

Svensk och europeisk marknadsrätt 2

Marknadsföringsrätten

32100
Tryckt upplaga
Digital upplaga

321 kr (exkl. moms)

Författare:
Ulf Bernitz
Denna framställning är en nyskriven lärobok och grundläggande redogörelse marknadsföringsrätten, dvs. den del av marknadsrätten som bygger på den svenska marknadsföringslagen av 2008 och de bakomliggande EU-direktiven på området samt andra anknytande rättsregler om marknadsföring.

Tyngdpunkten har lagts på regelverket kring vilseledande reklam, vilseledande efterbildning och kopplingen till unionsrätten. Framställningen lägger särskild vikt vid Marknadsdomstolens praxis och söker också att observera marknadsföringslagens båda huvudändamål, dvs. att skydda konsumenterna och att skydda näringsidkare mot otillbörliga affärsmetoder. Främst observeras praxis enligt den nya lagen som nu varit i kraft i ca fem år.

Boken är avsedd både som lärobok och för praktisk tillämpning av markandsföringslagen.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 204
  • Utgiven: 2013
  • ISBN: 978-913920483-1

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Ulf Bernitz
Denna framställning är en nyskriven lärobok och grundläggande redogörelse marknadsföringsrätten, dvs. den del av marknadsrätten som bygger på den svenska marknadsföringslagen av 2008 och de bakomliggande EU-direktiven på området samt andra anknytande rättsregler om marknadsföring.

Tyngdpunkten har lagts på regelverket kring vilseledande reklam, vilseledande efterbildning och kopplingen till unionsrätten. Framställningen lägger särskild vikt vid Marknadsdomstolens praxis och söker också att observera marknadsföringslagens båda huvudändamål, dvs. att skydda konsumenterna och att skydda näringsidkare mot otillbörliga affärsmetoder. Främst observeras praxis enligt den nya lagen som nu varit i kraft i ca fem år.

Boken är avsedd både som lärobok och för praktisk tillämpning av markandsföringslagen.
Målgrupp
Juridiska, Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Konkurrens- och marknadsrätt
  • Publicerad: 2013-09-05
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913920483-1