.
Svensk och europeisk IT-rätt
 • Immaterial- och marknadsrätt
 • Förmögenhetsrätt
 • Immaterialrätt
 • Konkurrens- och marknadsrätt
 • EU-rätt

Svensk och europeisk IT-rätt

Hajo Michael Holtz
Planerad utgivning under juni 2024.
53600

536 kr (exkl. moms)

Svensk och europeisk IT-rätt

Svensk och europeisk IT-rätt

 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 1
 • ISBN: 9789139028635
 • Ämnen: Immaterial- och marknadsrätt, Förmögenhetsrätt
 • Taggar: Immaterialrätt, Konkurrens- och marknadsrätt, EU-rätt,
 • Författare: Hajo Michael Holtz

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

I kölvattnet av samhällets digitalisering vinner lagar och regler som avser olika delar av det digitala samhället alltmer i betydelse. Den tekniska utvecklingen påverkar såväl människor, företag som myndigheter samt deras inbördes relation. Allt fler fenomen, digitala marknader och digitala tjänster regleras, såsom onlineplattformar, molntjänster, sakernas internet eller artificiell intelligens (AI). Boken ger en akademisk samt pedagogisk beskrivning av IT-rätten som ett sammanhängande rättsområde och behandlar dess centrala delmängder dataskydd, upphovsrätt och marknadsrätt. Även den senaste rättsutvecklingen på EU-nivån beaktas, till exempel förordningen om digitala tjänster, förordningen om digitala marknader, dataförvaltningsförordningen, dataförordningen och AI-förordningen. Boken riktar sig till såväl jurister, icke-jurister, studenter som praktiker och innehåller åtskilliga referenser, praktiska exempel, tillämpningstips och illustrationer.