Svensk kod för bolagsstyrning
Wolters Kluwer

Svensk kod för bolagsstyrning

82100
Tryckt upplaga
Digital upplaga

821 kr (exkl. moms)

Författare:
Carl Svernlöv
Svensk kod för bolagsstyrning har tillämpats av de största börsbolagen sedan sommaren 2005. Här kommenteras koden punkt för punkt av författaren som sätter in regelverket i sitt aktiebolagsrättsliga sammanhang. Den femte upplagan av detta verk är omarbetad och anpassad till den reviderade version av koden som gäller sedan 1 december 2016.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Carl Svernlöv
Svensk kod för bolagsstyrning har tillämpats av de största börsbolagen sedan sommaren 2005. Här kommenteras koden punkt för punkt av författaren som sätter in regelverket i sitt aktiebolagsrättsliga sammanhang. Den femte upplagan av detta verk är omarbetad och anpassad till den reviderade version av koden som gäller sedan 1 december 2016.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga: