.
Svensk internationell privat- och processrätt
  • Processrätt
  • Förmögenhetsrätt
  • Familjerätt
  • Offentlig rätt
  • Internationell rätt och folkrätt

Svensk internationell privat- och processrätt

Michael Bogdan, Michael Hellner
60000

600 kr (exkl. moms)

Svensk internationell privat- och processrätt

Svensk internationell privat- och processrätt

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Svensk internationell privat- och processrätt har under de senaste årtiondena fått stor praktisk betydelse i samband med det svenska närings- och privatlivets ständigt pågående internationalisering. Betydligt oftare än förr möter man i Sverige familje- och förmögenhetsrättsliga förhållanden som inte håller sig inom ett enda lands gränser, vilket ger upphov till en rad rättsliga problem.

Boken syftar till att användas både inom den akademiska juristutbildningen och i det praktiska rättslivet. Notapparaten är avsedd att utgöra en selektiv introduktion i nordisk litteratur för läsare som behöver fördjupade kunskaper i vissa delar av ämnet.