Svensk internationell beskattningsrätt
Norstedts Juridik

Svensk internationell beskattningsrätt

37800
Tryckt upplaga
Digital upplaga

378 kr (exkl. moms)

Författare:
Nils Mattsson
Internationell skatterätt spelar idag en mycket viktig roll. Betydelsefulla förändringar har här nyligen skett och denna upplaga av boken innehåller därför många nyheter.Utdelning på näringsbetingade andelar är numera som huvudregel skattefria. Detsamma gäller kapitalvinster vid avyttring av sådana andelar. Centrala är de nya CFC-reglerna. Skatteavtalen blir allt fler och är viktiga i samband med etableringar och andra investeringar och avtalens konstruktion och verkningssätt belyses här.Sedan föregående upplaga har många materiella ändringar skett i aktuella skattelagar. Flera viktiga rättsfall har avgjorts och är här omsorgsfullt redovisade. Boken beskriver den internationella skatterätten som den ser ut från svensk horisont. Störst uppmärksamhet ägnar författaren de svenska interna skatteregler som behandlar skatteplikt och skattskyldighet men han redogör bland annat också för de olika sätten att komma tillrätta med dubbelbeskattning.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 243
  • Utgiven: 2004
  • ISBN: 978-913920365-0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Nils Mattsson
Internationell skatterätt spelar idag en mycket viktig roll. Betydelsefulla förändringar har här nyligen skett och denna upplaga av boken innehåller därför många nyheter.Utdelning på näringsbetingade andelar är numera som huvudregel skattefria. Detsamma gäller kapitalvinster vid avyttring av sådana andelar. Centrala är de nya CFC-reglerna. Skatteavtalen blir allt fler och är viktiga i samband med etableringar och andra investeringar och avtalens konstruktion och verkningssätt belyses här.Sedan föregående upplaga har många materiella ändringar skett i aktuella skattelagar. Flera viktiga rättsfall har avgjorts och är här omsorgsfullt redovisade. Boken beskriver den internationella skatterätten som den ser ut från svensk horisont. Störst uppmärksamhet ägnar författaren de svenska interna skatteregler som behandlar skatteplikt och skattskyldighet men han redogör bland annat också för de olika sätten att komma tillrätta med dubbelbeskattning.
Målgrupp
Studerande, Juridiska, Offentlig förvaltning
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Skatterätt
  • Publicerad: 2009-08-01
  • Version: 14
  • ISBN: 978-913920365-0