.
Svensk internationell beskattningsrätt
 • Skatterätt
 • Internationell skatterätt

Svensk internationell beskattningsrätt

Nils Mattsson
Produkt-id: 7076508598438
ID: S-09D9ED1D36A8020985257F4500480C
Svensk internationell beskattningsrätt
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: E-bok
 • Upplaga: 14
 • Utgiven: 2004
 • Ämnen: Skatterätt
 • Taggar: Internationell skatterätt
 • Författare: Nils Mattsson

Om boken

Internationell skatterätt spelar idag en mycket viktig roll. Betydelsefulla förändringar har här nyligen skett och denna upplaga av boken innehåller därför många nyheter.Utdelning på näringsbetingade andelar är numera som huvudregel skattefria. Detsamma gäller kapitalvinster vid avyttring av sådana andelar. Centrala är de nya CFC-reglerna. Skatteavtalen blir allt fler och är viktiga i samband med etableringar och andra investeringar och avtalens konstruktion och verkningssätt belyses här.Sedan föregående upplaga har många materiella ändringar skett i aktuella skattelagar. Flera viktiga rättsfall har avgjorts och är här omsorgsfullt redovisade. Boken beskriver den internationella skatterätten som den ser ut från svensk horisont. Störst uppmärksamhet ägnar författaren de svenska interna skatteregler som behandlar skatteplikt och skattskyldighet men han redogör bland annat också för de olika sätten att komma tillrätta med dubbelbeskattning.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139203650.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-09D9ED1D36A8020985257F4500480C", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"S-09D9ED1D36A8020985257F4500480C88", "verkid"=>"09D9ED1D36A8020985257F4500480C2414", "subject_areas"=>["Skatterätt"], "subjects"=>["Skatterätt", "Internationell skatterätt"], "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0590", "id"=>"34E126D4ACC510F6C12579FC00580896", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Nils", "lastname"=>"Mattsson"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2004.", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139203650", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"14", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2004", "publicerat_datum"=>"2004-06-24", "publicerat_timestamp"=>1088035200}