.
Svensk familjerättspraxis
  • Familjerätt

Svensk familjerättspraxis

Göran Lind, Anna Singer, Örjan Teleman

Stående order

257100

2.571 kr (exkl. moms)

Svensk familjerättspraxis

Svensk familjerättspraxis

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om boken

För att förstå innebörden i den familjerättsliga lagstiftningen är det viktigt att ha en god kännedom om rättspraxis på området. Denna rättsfallsöversikt täcker hela familjerätten och innehåller omfattande rättsfallsredogörelser. Konkordans, rättsfalls- och sakregister ingår.

Laghandboken är uppdaterad fram till det senast utkomna supplementet. Uppdateras vanligtvis en gång per år och supplementen sänds då ut automatiskt via stående order. Priset varierar beroende på supplementens omfång.