.
Svensk familjerättspraxis
  • Familjerätt

Svensk familjerättspraxis

Göran Lind, Anna Singer, Örjan Teleman

Stående order

0
Svensk familjerättspraxis
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

För att förstå innebörden i den familjerättsliga lagstiftningen är det viktigt att ha en god kännedom om rättspraxis på området. Denna rättsfallsöversikt täcker hela familjerätten och innehåller omfattande rättsfallsredogörelser. Konkordans, rättsfalls- och sakregister ingår.

Laghandboken är uppdaterad fram till det senast utkomna supplementet. Uppdateras vanligtvis en gång per år och supplementen sänds då ut automatiskt via stående order. Priset varierar beroende på supplementens omfång.