Svensk familjerättspraxis
Norstedts Juridik

Svensk familjerättspraxis

Stående order

217800

2,178 kr (exkl. moms)

För att förstå innebörden i den familjerättsliga lagstiftningen är det viktigt att ha en god kännedom om rättspraxis på området. Denna rättsfallsöversikt täcker hela familjerätten och innehåller omfattande rättsfallsredogörelser. Konkordans, rättsfalls- och sakregister ingår.
Laghandboken är uppdaterad fram till det senast utkomna supplementet. Uppdateras vanligtvis en gång per år och supplementen sänds då ut automatiskt via stående order. Priset varierar beroende på supplementens omfång.
Tryckt upplaga:

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.