Svensk familjerättspraxis
Norstedts Juridik

Svensk familjerättspraxis

Stående order

211500

2,115 kr (exkl. moms)

För att förstå innebörden i den familjerättsliga lagstiftningen är det viktigt att ha en god kännedom om rättspraxis på området. Denna rättsfallsöversikt täcker hela familjerätten och innehåller omfattande rättsfallsredogörelser. Konkordans, rättsfalls- och sakregister ingår.

Laghandboken är uppdaterad fram till det senast utkomna supplementet. Uppdateras vanligtvis en gång per år och supplementen sänds då ut automatiskt via stående order. Priset varierar beroende på supplementens omfång.
Produktdetaljer: