Svensk familjerättspraxis
Norstedts Juridik

Svensk familjerättspraxis

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr

För att förstå innebörden i den familjerättsliga lagstiftningen är det viktigt att ha en god kännedom om rättspraxis på området. Denna rättsfallsöversikt täcker hela familjerätten och innehåller omfattande rättsfallsredogörelser. Konkordans, rättsfalls- och sakregister ingår. Uppdateringar sker för närvarande en gång om året.

Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Digital upplaga: