.
Svensk associationsrätt i huvuddrag
  • Associationsrätt

Svensk associationsrätt i huvuddrag

Svante Johansson
0
Svensk associationsrätt i huvuddrag
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Trettonde upplagan av Svensk associationsrätt är omarbetad med hänsyn till de
lag- och praxisändringar som trätt i kraft respektive skett t.o.m. den 1 juli 2021.
Verket handlar om de allmänna associationsformerna enkla bolag, handelsbolag,
inklusive kommanditbolag, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella föreningar.

I verket behandlas bl.a. frågor om associationernas uppkomst och organisation samt om beslutsförfarandet i associationernas organ. Dessutom behandlas medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, ansvaret för förbindelser, associationernas finansiering samt skadeståndsfrågor. Genom redogörelsen för hur olika frågor löses för de olika associationsformerna framträder likheter och olikheter mellan dem, vilket bidrar till att belysa de associationsrättsliga reglernas innebörd.