.
Svensk associationsrätt i huvuddrag
  • Associationsrätt

Svensk associationsrätt i huvuddrag

Svante Johansson
Produkt-id: 7115894882470
ID: 3149CCFD2478EA6385258471002F4464

649 kr (exkl. moms)

Svensk associationsrätt i huvuddrag

Svensk associationsrätt i huvuddrag

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Trettonde upplagan av Svensk associationsrätt är omarbetad med hänsyn till de
lag- och praxisändringar som trätt i kraft respektive skett t.o.m. den 1 juli 2021.
Boken handlar om de allmänna associationsformerna enkla bolag, handelsbolag,
inklusive kommanditbolag, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella föreningar.

I boken behandlas bl.a. frågor om associationernas uppkomst och organisation samt om beslutsförfarandet i associationernas organ. Dessutom behandlas medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, ansvaret för förbindelser, associationernas finansiering samt skadeståndsfrågor. Genom redogörelsen för hur olika frågor löses för de olika associationsformerna framträder likheter och olikheter mellan dem, vilket bidrar till att belysa de associationsrättsliga reglernas innebörd.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139209614.png", "type"=>"print", "product_id"=>"3149CCFD2478EA6385258471002F4464", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"3149CCFD2478EA6385258471002F4464", "verkid"=>"E13F4911700A37CA85257F450047C9BC13", "subject_areas"=>["Associationsrätt"], "subjects"=>["Associationsrätt"], "datechanged"=>"2024-05-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1531", "id"=>"C0E851D0B7ED4357C1257543003213C4", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Svante", "lastname"=>"Johansson"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"true", "notification_no"=>"21", "stock"=>"347", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"13", "priceresellers"=>"454", "size"=>"469", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2022", "publicerat_datum"=>"2022-01-19", "publicerat_timestamp"=>1642550400, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}