Svensk associationsrätt i huvuddrag
Norstedts Juridik

Svensk associationsrätt i huvuddrag

62900
Tryckt upplaga
Digital upplaga

629 kr

Författare:
Svante Johansson
Första till och med fjärde upplagorna av denna bok utarbetades av professor Håkan Nial. Från och med arbetet med femte upplagan av boken har Svante Johansson deltagit. Efter Håkan Nials frånfälle, efter ett långt liv och en stor rättsvetenskaplig insats, har han fört denna bok vidare i flera upplagor. Nyheterna i den elfte upplagan är främst betingade av ändringar i aktiebolagsrätten. Framställningen är uppdaterad med hänsyn till de lagändringar som trädde i kraft den 1 januari 2014. I stor utsträckning har Håkan Nials ursprungliga systematik behållits även i denna upplaga, men rättsutvecklingen har motiverat en del förändringar.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 426
  • Utgiven: 2014
  • ISBN: 978-913920659-0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Svante Johansson
Första till och med fjärde upplagorna av denna bok utarbetades av professor Håkan Nial. Från och med arbetet med femte upplagan av boken har Svante Johansson deltagit. Efter Håkan Nials frånfälle, efter ett långt liv och en stor rättsvetenskaplig insats, har han fört denna bok vidare i flera upplagor. Nyheterna i den elfte upplagan är främst betingade av ändringar i aktiebolagsrätten. Framställningen är uppdaterad med hänsyn till de lagändringar som trädde i kraft den 1 januari 2014. I stor utsträckning har Håkan Nials ursprungliga systematik behållits även i denna upplaga, men rättsutvecklingen har motiverat en del förändringar.
Målgrupp
Studerande, Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Associationsrätt
  • Publicerad: 2014-08-20
  • Version: 11
  • ISBN: 978-913920659-0