.
Svensk aktiebolagsrätt
  • Associationsrätt

Svensk aktiebolagsrätt

Torsten Sandström
Planerad utgivning under juni 2023.
68400

684 kr (exkl. moms)

Svensk aktiebolagsrätt

Svensk aktiebolagsrätt

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Svensk aktiebolagsrätt handlar om en företagsform i centrum av det svenska näringslivet: aktiebolaget. Bestämmelser om detta finns i 2005 års aktiebolagslag (ABL). Boken tar sikte på regler om aktiebolagets bildande och upphörande, hur beslut fattas och verkställs i aktiebolag samt skyddet för bolagets bundna kapital.

Framställningen är bred och detta syns på olika vis. Ett är att viktiga bolagsrättsliga specialområden behandlas (aktieägaravtal, aktiemarknadens juridik, regler om revision, skadeståndsansvar för bolagsledningen etc.). Ett annat är att ABL:s regler knyts till flera icke juridiska frågeställningar (ekonomi, redovisning, historia, affärsetik osv.). Strävan efter bredd syns även i att ABL:s regler illustreras med hjälp av praktiska exempel och pedagogiska
modeller.

Svensk aktiebolagsrätt vänder sig främst till studenter vid landets jurist- och
ekonomiutbildningar.