Svensk aktiebolagsrätt
Norstedts Juridik

Svensk aktiebolagsrätt

60700
Tryckt upplaga
Digital upplaga

607 kr

Författare:
Torsten Sandström

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

I denna fjärde upplaga av läroboken Svensk aktiebolagsrätt presenteras 2005 års aktiebolagslag (ABL). I fokus står regler om aktiebolagets bildande och upphörande, hur beslut fattas och verkställs i aktiebolag samt skyddet för bolagets bundna kapital. Framställningen är bred och detta syns på olika vis.Ett är att viktiga bolagsrättsliga specialområden presenteras (aktieägaravtal, aktiemarknadens juridik, regler om revision, skadeståndsansvar för bolagsledningen etc.). Ett annat är att ABL:s regler knyts till flera icke juridiska frågeställningar (ekonomi, redovisning, historia, affärsetik o.s.v.). Den breda presentationen av ABL syns även i att reglerna illustreras med hjälp av praktiska exempel och pedagogiska modeller.Svensk aktiebolagsrätt vänder sig främst till studenter vid landets jurist- och ekonomutbildningar.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 430
  • Utgiven: 2012
  • ISBN: 978-913920625-5

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Torsten Sandström
I denna fjärde upplaga av läroboken Svensk aktiebolagsrätt presenteras 2005 års aktiebolagslag (ABL). I fokus står regler om aktiebolagets bildande och upphörande, hur beslut fattas och verkställs i aktiebolag samt skyddet för bolagets bundna kapital. Framställningen är bred och detta syns på olika vis.Ett är att viktiga bolagsrättsliga specialområden presenteras (aktieägaravtal, aktiemarknadens juridik, regler om revision, skadeståndsansvar för bolagsledningen etc.). Ett annat är att ABL:s regler knyts till flera icke juridiska frågeställningar (ekonomi, redovisning, historia, affärsetik o.s.v.). Den breda presentationen av ABL syns även i att reglerna illustreras med hjälp av praktiska exempel och pedagogiska modeller.Svensk aktiebolagsrätt vänder sig främst till studenter vid landets jurist- och ekonomutbildningar.
Målgrupp
Studerande, Juridiska
Digital upplaga: