.
Substitution i Centrum. SOU 2017:32. Stärkt konkurrenskraft med kemikaliesmarta lösningar
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Substitution i Centrum. SOU 2017:32. Stärkt konkurrenskraft med kemikaliesmarta lösningar

Betänkande från Utredningen om Centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor

22000

220 kr (exkl. moms)

Substitution i Centrum. SOU 2017:32. Stärkt konkurrenskraft med kemikaliesmarta lösningar

Substitution i Centrum. SOU 2017:32. Stärkt konkurrenskraft med kemikaliesmarta lösningar

  • Utgivare: Miljö- och energidepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 274
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824597-2
  • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Taggar:

Om publikationen

Har utrett förutsättningarna för att inrätta ett centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor. Syftet med ett sådant centrum är att öka kunskapen om farliga ämnen i varor och därmed bidra till ökad substitution av farliga ämnen och utveckling av hållbara kemiska produkter, varor och icke-kemiska metoder och tekniker. Centrumet ska bygga på samverkan mellan företag, organisationer, berörda myndigheter och universitet, och ska framför allt rikta sig till företag som importerar, säljer eller tillverkar varor.

Substitutionscentrumets verksamhet ska vila på tydliga och vetenskapligt grundade kriterier. En viktig utgångspunkt är miljökvalitetsmålet Giftfri miljö som i sin tur bidrar direkt till sju av de Globala målen. Utredningen bedömer att kriterierna ska utgå från ämnens inneboende egenskaper (fara) som i sin tur kan delas in i olika prioriteringnivåer för substitution.Utredningen menar att Substitutionscentrumet i första hand ska rikta sig till handlande konsumentnära företag, främst små och medelstora företag och de som hanterar varor.

Särskild utredare: Annika Helker Lundström
Teckna stående order på SOU från Miljödepartementet!