Styrutredningen för funktionshinderspolitiken, tilläggsdirektiv
Socialdepartementet

Styrutredningen för funktionshinderspolitiken, tilläggsdirektiv

(S 2017:09)

9300

93 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: