Styrutredningen för funktionshinderspolitiken, tilläggsdirektiv
Socialdepartementet

Styrutredningen för funktionshinderspolitiken, tilläggsdirektiv

9300

93 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: