Styrmodeller i hälso- och sjukvården - förslag till modell för etisk analys
Socialdepartementet

Styrmodeller i hälso- och sjukvården - förslag till modell för etisk analys

15300

153 kr (exkl. moms)

OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.

Utkommer april/maj.
Statens medicinsk-etiska råd (Smer) ligger under Socialdepartementet.