.
Styrmodeller i hälso- och sjukvården - förslag till modell för etisk analys
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Hälsa och sjukvård
 • Offentlig rätt

Styrmodeller i hälso- och sjukvården - förslag till modell för etisk analys

15300

153 kr (exkl. moms)

Styrmodeller i hälso- och sjukvården - förslag till modell för etisk analys

Styrmodeller i hälso- och sjukvården - förslag till modell för etisk analys

 • Utgivare: Statens medicinsk-etiska råd
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 57
 • Utgiven: 2019
 • ISBN/Best.nr: 978-913824920-8
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt
 • Taggar:

Om publikationen

Hälso- och sjukvårdens styrning har varit föremål för en intensiv debatt de senaste åren. Å ena sidan har det ställts krav på förändrade arbetssätt och styrmodeller för att effektivisera vården, å andra sidan har olika modeller kritiserats för att de inte får avsedda effekter och kan komma i konflikt med målen för hälso- och sjukvården. Rapporten presenterar en modell för etisk analys av styrmodeller i vården. Tanken är att modellen ska kunna användas vid beslutsfattande på:
 • nationell,
 • regional och
 • sjukhus- eller vårdenhetsnivå.

Smer anser att:
 • etisk analys (som beskrivs i rapporten) är ett verktyg som bör användas på olika nivåer inför introduktion av styr-och organisationsmodeller (och i analysen av befintliga sådana) i hälso- och sjukvården
 • etisk kompetens bland beslutfattare på olika ledningsnivåer måste tillföras och utvecklas
 • nya modeller bör utvecklas och förbättras i samverkan mellan profession och beslutsfattare, där värdefrågorna och den etiska analysen bör vara en utgångspunkt

Köp ditt eget exemplar och ta del av de detaljerade förslagen!
Statens medicinsk-etiska råd (Smer) ligger under Socialdepartementet.