Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi
Miljö- och energidepartementet

Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska analysera och föreslå styrmedel för att främja återanvändning av produkter och därmed förebygga uppkomsten av avfall. Det övergripande målet är att nå en mer resurseffektiv och cirkulär samhällsekonomi.
Tryckt upplaga: