.
Styrkraft i funktionshinderspolitiken. SOU 2019:23
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Hälsa och sjukvård
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt

Styrkraft i funktionshinderspolitiken. SOU 2019:23

Betänkande från Styrutredningen för funktionshinderspolitiken (S 2017:09)

22500

225 kr (exkl. moms)

Styrkraft i funktionshinderspolitiken. SOU 2019:23

Styrkraft i funktionshinderspolitiken. SOU 2019:23

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 304
 • Utgiven: 2019
 • ISBN/Best.nr: 978-913824924-6
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt, Socialrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Styrutredningen har haft i uppdrag att se över styrningen och uppföljningen av regeringens funktionshinderpolitik som beslutades 2017. Mål inom prioriterade samhällsområden, arbetssätt och uppföljning ska enligt förslagen tydligt kopplas till det nya nationella målet för politiken och till förverkligandet av rättigheter. Utredningen lyfter fram sju samhällsområden av särskild betydelse och hur funktionshinderspolitiken ska genomföras inom dessa, liksom i samhället i stort. För varje samhällsområde ska det finnas en myndighet med ett särskilt samordnande ansvar gentemot övriga samhället. Myndigheten för delaktighet (MFD) ska ansvara för den övergripande uppföljningen och analysen.

Därutöver föreslås att:
 • förordningen som styr myndigheternas ansvar för funktionshinderpolitiken skärps,
 • principen om universell utformning – att göra rätt från början för att se till att alla kan använda samma saker och tjänster – ska vara vägledande,
 • kunskapen om levnadsvillkoren för människor med funktionsnedsättning ska öka, bland annat genom ny officiell statistik, samt att en nationell samordnare tillsätts.

Särskild utredare: Martin Olauzon

Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!
Se längre ned för länk till det direktiv som utredningen arbetat utifrån.