Styrelser för universitet och högskolor – ledamöternas tillsättning och ansvar. Prop. 2015/16:131
Utbildningsdepartementet

Styrelser för universitet och högskolor – ledamöternas tillsättning och ansvar. Prop. 2015/16:131

7600

76 kr (exkl. moms)

Högskolelagen föreslås ändras, så att lärare och studenter ska kunna utse ledamöter i styrelsen till statliga universitet eller högskola i stället för att som idag endast vara representerade.
Regeringen redovisar vidare förslag på hur ordförande och överiga ledamöter som regeringen utser i styrelser för statliga universitet ska tas fram i form av kompetens, kön och att kunna hålla en hög internationell standard.
Ändringarna i högskolelagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2016.
Tryckt upplaga: