Styrelsen för Sveriges författarfond. Prop. 2014/15:61
Kulturdepartementet

Styrelsen för Sveriges författarfond. Prop. 2014/15:61

7600

76 kr

Regeringen har lämnat förslag till riksdagen om ändringar som innebär att antalet ledamöter i styrelsen för Sveriges författarfond minskas och att suppleanterna avskaffas.Förslagen berör ändringar i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde.Lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2015.
Produktdetaljer: