.
Styra och leda med tillit. SOU 2018:38 Forskning och praktik.
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Ekonomi
 • Hälsa och sjukvård
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt
 • Skola och utbildning

Styra och leda med tillit. SOU 2018:38 Forskning och praktik.

Forskningsantologi från Tillitsdelegationen (Fi 2016:03)

55000

550 kr (exkl. moms)

Styra och leda med tillit. SOU 2018:38 Forskning och praktik.

Styra och leda med tillit. SOU 2018:38 Forskning och praktik.

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 454
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824805-8
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Ekonomi, Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt, Socialrätt, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Totalt diskuterar här 23 forskare hur man kan styra och leda med tillit och varför det är viktigt. Tjugo av dessa forskare har på nära håll följt tolv utvalda utvecklingsprojekt i vård, skola och omsorg – projekt som i någon mån omfamnar tillit som styrprincip. Ytterligare tre forskare bidrar med mer allmänna reflektioner utifrån forskningen om tillit.

 Det är en samling bidrag som förenar teoretiska insikter och perspektiv med praktisk erfarenhet från olika delar av välfärdssektorn. Merparten av bidragen rör sig dessutom på sådana ”mjuka” områden som förvaltningspolitiken sällan brukar närma sig, frågor om berör det inre livet i styrkedjan. Bidragen visar att goda prestationer inte alltid kräver mer styrning, som man traditionellt har tenderat att tro. I stället kan det snarare krävas mindre styrning och att man aktivtverkar för att skapa förutsättningar och handlingsutrymme för lokalt anpassade lösningar. Här är tilliten är central.

Forskningsledare och redaktör: Louise Bringselius

Särskild utredare: Laura Hartman.