Styr- och resursutredningen (Strut), tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Styr- och resursutredningen (Strut), tilläggsdirektiv

(U 2017:05)

9300

93 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: