Studiestart - ett nytt rekryterande studiestöd. Prop. 2016/17:158
Utbildningsdepartementet

Studiestart - ett nytt rekryterande studiestöd. Prop. 2016/17:158

14400

144 kr (exkl. moms)

Föreslår en ny lag om studiestartsstöd. Stödet syftar till att öka rekryteringen till studier bland personer med kort utbildning och stort utbildningsbehov för att stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.Stödet ska bestå av bidrag utan inslag av lån och utgöra ett komplement till studiemedelssystemet.
Produktdetaljer: