.
Studier i avtalsrätt, köprätt och transporträtt
 • Förmögenhetsrätt
 • Offentlig rätt
 • Transport och kommunikation

Studier i avtalsrätt, köprätt och transporträtt

Jan Ramberg

Ett urval artiklar 1976-2007

0
Studier i avtalsrätt, köprätt och transporträtt
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: E-bok
 • Upplaga: 1
 • Utgiven: 2016
 • Ämnen: Förmögenhetsrätt, Offentlig rätt
 • Taggar: Transport och kommunikation
 • Författare: Jan Ramberg

Om boken

Den 1 februari 2007 fyllde Jan Ramberg 75 år. I syfte att uppmärksammahans bemärkelsedag har vi tillsammans med Norstedts Juridik sammanställtett antal artiklar författade av Jan Ramberg. Urvalet speglar författarens långvariga och omfattande verksamhet inom transport-, avtals- och köprätten, såväl nationellt som internationellt. Många av hans viktiga arbeten är svåråtkomliga. Genom att här samla artiklarna blir de mer lättillgängliga. De har återgivits med oförändrad text och med källans paginering införd.

DEL I. INTERNATIONALISERING
Handelsrättens utveckling på en global marknad
Lex Mercatoria Rediviva
The Creativity of Arbitrators in the Context of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts

DEL II. AVTAL
Ansvarsfriskrivning och försäkring
Standardavtal och avtalsinnehåll – några reflektioner med anledning av NJA 1980 s. 46
Avtalstolkningsmetoder
Förutsebarhet – ett juridiskt nyckelbegrepp med variationer
Ansvarsbegränsning – en fråga om skälighet eller praktikabilitet?
Kan skattelag vara force majeure eller hardship?
Oklart om oklarhetsregeln. NJA 1950 s. 86
Konsumentskyddsaspekter på borgensansvaret.
Avtalsskrivaren och 36 § avtalslagen
Avtalsautonomi och den dispositiva rätten
The Arbitration Agreement

DEL III. KÖP
Köprätten i nationellt och internationellt perspektiv
Konossement och köpavtal
Den nya köplagen – nytt Wien i gamla läglar?
Utvecklingstendenser i köprätten
Skeppet och det köprättsliga avlämnandet
Säljarens uppgiftsansvar i köplagen jämfört med CISG
Electronic Communications under the CISG

DEL IV. TRANSPORT
The Future Law of Transport Operators and Service Providers
The Future of International Unification of Transport Law
Unification of Maritime Law – A Success Story with Happy End?
The Freight Forwarder. Interest of amicus curiae. Jan Ramberg respectfully submits this brief as amicus curiae, pursuant to Rule 37 of the Rules of this Court
Validity and Effect of Agreed and Statutory Limitation of Liability
The UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents – Genesis and Contents