Studier i avtalsrätt, köprätt och transporträtt
Norstedts Juridik

Studier i avtalsrätt, köprätt och transporträtt

65000

650 kr

Författare:
Jan Ramberg

Den 1 februari 2007 fyllde Jan Ramberg 75 år. I syfte att uppmärksammahans bemärkelsedag har vi tillsammans med Norstedts Juridik sammanställtett antal artiklar författade av Jan Ramberg. Urvalet speglar författarens långvariga och omfattande verksamhet inom transport-, avtals- och köprätten, såväl nationellt som internationellt. Många av hans viktiga arbeten är svåråtkomliga. Genom att här samla artiklarna blir de mer lättillgängliga. De har återgivits med oförändrad text och med källans paginering införd.

DEL I. INTERNATIONALISERINGHandelsrättens utveckling på en global marknad Lex Mercatoria Rediviva The Creativity of Arbitrators in the Context of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts DEL II. AVTALAnsvarsfriskrivning och försäkring Standardavtal och avtalsinnehåll – några reflektioner med anledning av NJA 1980 s. 46 Avtalstolkningsmetoder Förutsebarhet – ett juridiskt nyckelbegrepp med variationer Ansvarsbegränsning – en fråga om skälighet eller praktikabilitet? Kan skattelag vara force majeure eller hardship? Oklart om oklarhetsregeln. NJA 1950 s. 86 Konsumentskyddsaspekter på borgensansvaret. Avtalsskrivaren och 36 § avtalslagen Avtalsautonomi och den dispositiva rätten The Arbitration Agreement DEL III. KÖPKöprätten i nationellt och internationellt perspektiv Konossement och köpavtal Den nya köplagen – nytt Wien i gamla läglar? Utvecklingstendenser i köprätten Skeppet och det köprättsliga avlämnandet Säljarens uppgiftsansvar i köplagen jämfört med CISG Electronic Communications under the CISG DEL IV. TRANSPORTThe Future Law of Transport Operators and Service ProvidersThe Future of International Unification of Transport Law Unification of Maritime Law – A Success Story with Happy End? The Freight Forwarder. Interest of amicus curiae. Jan Ramberg respectfully submits this brief as amicus curiae, pursuant to Rule 37 of the Rules of this Court Validity and Effect of Agreed and Statutory Limitation of Liability The UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents – Genesis and Contents

Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 328
  • Utgiven: 2007
  • ISBN: 978-913901263-4