Studiemedel för effektiva studier. SOU 2018:73
  • Skola och utbildning

Studiemedel för effektiva studier. SOU 2018:73

Slutbetänkande från Utredningen om tryggare och effektivare studier (U 2017:06)

22000

220 kr (exkl. moms)

Studiemedel för effektiva studier. SOU 2018:73

Studiemedel för effektiva studier. SOU 2018:73

Om publikationen

Förslag på åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier. I uppdraget ingick att utreda hur studiemedelssystemet kan användas för att öka genomströmningen i högskolan. Vidare att föreslå hur fribeloppet inom studiemedelssystemet bör utformas i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart system med både incitament till effektiva studier och tillräcklig möjlighet till arbete vid sidan av studierna.

Särsklid utredare: Carl-Johan STolt