Studiematerial för Juridisk introduktionskurs
Norstedts Juridik

Studiematerial för Juridisk introduktionskurs

42600

426 kr (exkl. moms)

Författare:
Mia Carlsson, Rolf Höök

Studiematerialet är avsett att användas vid de inledande studierna i juridik. Målsättningen är att göra det möjligt för studenten att påbörja den juridiska metodträningen och hanteringen av rättskällorna samt att ge en första övning i juridisk analys och kritisk reflektion. Genom att arbeta med materialet förväntas studenten skaffa sig en grundläggande förståelse för rättssystemets olika delar, rättstillämpningen och rättens funktion i samhället.

I syfte att spegla skilda delar av rättssystemet har vissa rättsområden valts ut för den juridiska metodinlärningen. Utöver problembaserade frågor behandlas ett antal rättsfall med anknytande instuderingsfrågor och i tillägg finns fördjupningsuppgifter av olika slag. Frågorna omfattar grundläggande rättsanalys, rättens olika beståndsdelar, perspektiv på rätten, m.m.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 13
  • Omfång: 388
  • Utgiven: 2020
  • ISBN: 9789139209508
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Straffrätt & Rättsväsen