.
Studiematerial för Juridisk introduktionskurs
 • Övrigt
 • Straffrätt
 • Offentlig rätt
 • Referensverk och tidskrifter
 • Förvaltningsrätt

Studiematerial för Juridisk introduktionskurs

Mia Carlsson, Rolf Höök
44900

449 kr (exkl. moms)

Studiematerial för Juridisk introduktionskurs

Studiematerial för Juridisk introduktionskurs

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 14
 • Omfång: 342
 • Utgiven: 2022
 • ISBN: 9789139025962
 • Ämnen: Övrigt, Straffrätt, Offentlig rätt
 • Taggar: Referensverk och tidskrifter, Förvaltningsrätt
 • Författare: Mia Carlsson, Rolf Höök

Om boken

Studiematerialet är avsett att användas vid de inledande studierna i juridik.
Målsättningen är att göra det möjligt för studenten att påbörja den juridiska
metodträningen och hanteringen av rättskällorna samt att ge en första
övning i juridisk analys och kritisk reflektion. Genom att arbeta med materialet
förväntas studenten skaffa sig en grundläggande förståelse för rättssystemets
olika delar, rättstillämpningen och rättens funktion i samhället.
I syfte att spegla skilda delar av rättssystemet har vissa rättsområden
valts ut för den juridiska metodinlärningen. Utöver problembaserade frågor
behandlas ett antal rättsfall med anknytande instuderingsfrågor och i tillägg
finns fördjupningsuppgifter av olika slag. Frågorna omfattar grundläggande
rättsanalys, rättens olika beståndsdelar, perspektiv på rätten, m.m.