Stridsåtgärder i arbetstvister
Norstedts Juridik

Stridsåtgärder i arbetstvister

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Författare:
Bo Ericson, Kurt Eriksson

I detta verk beskrivs och kommenteras reglerna på den svenska arbetsmarknaden om stridsåtgärder i intressetvister och rättstvister. Förutom de grundläggande reglerna i medbestämmandelagen (MBL) behandlas kollektivavtal som innehåller bestämmelser om intressetvister och stridsåtgärder. Sveriges internationella åtaganden på området, främst genom EU:s regelverk och Europakonventionen, presenteras och kommenteras. Även 2019 års reformering av konflikträtten i MBL och de ändringar på utstationeringsområdet som gjordes 2020 har beaktats. Hela regelverket belyses genom rikhaltig redovisning av rättspraxis från framför allt Arbetsdomstolen.

Verket vänder sig till företrädare för arbetsmarknadens parter och andra som i olika sammanhang behöver information om konfliktreglerna.

Digital utgåva:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Publicerad: 2020
  • Version: 1
  • ISBN: 9789139312918
  • Ämnen: Arbetsliv, Försvar & Säkerhet