.
Strategiska brott bland unga på 00-talet. Brå rapport 2011:21

Strategiska brott bland unga på 00-talet. Brå rapport 2011:21

14300

143 kr (exkl. moms)

Strategiska brott bland unga på 00-talet. Brå rapport 2011:21

Strategiska brott bland unga på 00-talet. Brå rapport 2011:21

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Hur ska brottets bana brytas i unga år?

En uppdatering av kunskapen från år 2000 om vilka brottstyper bland unga som starkast indikerar en fortsatt brottslighet - de s.k. strategiska brotten.
Redovisningen bygger på två datamaterial:
  • Samtliga lagförda 15-20-åringar under åren 2001-2010
  • 485 domar och tillhörande socialtjänstyttranden från 2008 med påföljderna sluten ungdomsvård, ungdomsvård resp. ungdomstjänst.
Beskriver dessutom livssituationen för de lagförda ungdomarna och diskuterar hur kunskapen om de unga lagöverträdarna kan förhindra att dessa utvecklar en kriminell livsstil.

Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.