Strategisk exportkontroll 2018 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Skr. 2018/19:114
Utrikesdepartementet

Strategisk exportkontroll 2018 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Skr. 2018/19:114

12000

120 kr (exkl. moms)

I skrivelsen redogör regeringen för den svenska exportkontrollpolitiken i fråga om krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under år 2018. Skrivelsen innehåller också en redovisning av den export som har förekommit under året. Dessutom beskrivs samarbetet inom EU och i andra internationella forum i frågor som rör strategisk exportkontroll av såväl krigsmateriel som produkter med dubbla användningsområden.