Strategisk exportkontroll 2016 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Skr. 2016/17:114
Utrikesdepartementet

Strategisk exportkontroll 2016 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Skr. 2016/17:114

14400

144 kr

I skrivelsen redogör regeringen för den svenska exportkontrollpolitiken i fråga om krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under år 2016.Skrivelsen innehåller också en redovisning av den export som har förekommit under året. Dessutom beskrivs samarbetet inom EU och i andra internationella forum i frågor som rör strategisk exportkontroll av såväl krigsmateriel som produkter med dubbla användningsområden.
Produktdetaljer: