Strategisk exportkontroll 2014 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Skr. 2014/15:114
Utrikesdepartementet

Strategisk exportkontroll 2014 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Skr. 2014/15:114

10800

108 kr (exkl. moms)

Regeringen redogör för den svenska exportkontrollpolitiken i fråga om krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under år 2014. Skrivelsen innehåller också en redovisning av den export som har förekommit under år 2014. Dessutom beskrivs samarbetet inom EU och i andra internationella forum i frågor som rör strategisk exportkontroll av såväl krigsmateriel som produkter med dubbla användningsområden.