Strängare regler om utländska månggiften
Justitiedepartementet

Strängare regler om utländska månggiften

9300

93 kr (exkl. moms)

I uppdraget ingår bl.a. att
  • analysera och ta ställning till hur det kan förhindras att utländska månggiften består i Sverige,
  • redogöra för rättsverkningarna av att ett utländskt månggifte inte erkänns eller annars inte tillåts bestå i Sverige och
  • analysera och ta ställning till hur orimliga konsekvenser för berörda personer kan undvikas, samt
  • lämna förslag till nödvändiga författningsändringar.

Tryckt upplaga: