Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott. 
Prop. 2016/17:108
Justitiedepartementet

Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott. Prop. 2016/17:108

10800

108 kr (exkl. moms)

Innehåller förslag som innebär att straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott skärps. Förslagen innebär höjda minimistraff för brottstyperna:
  • grov misshandel,
  • synnerligen grov misshandel,
  • grovt olaga tvång,
  • grovt olaga hot,
  • grovt rån och
  • grov utpressning.

Vidare föreslås skärpningar av straffskalorna för brott mot lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor.
Tryckt upplaga: